Posted on

Vad får jag renovera själv i badrummet?

Hur mycket du själv kan renovera på en badrumsrenovering beror i första hand på vilket slags boende du har. Utöver det spelar kunskap och auktorisation in. Ännu en fråga att ta ställning till är försäkringsdelen.

Om du bor i en villa har du själv helt och hållet ansvar för ditt boende. Det finns därmed inte en styrelse eller liknande som man måste ta hänsyn till och fråga. Därmed kan ni genomföra nästan hela er badrumsrenovering på egen hand. Det finns däremot vissa saker att ta hänsyn till.

För det första ska alltid dragning av el i våtrum ske av auktoriserad elektriker. Detta får man alltså inte utföra själv även om man anser sig ha kunskapen. För det andra bör man ta hänsyn till vad som klassas som fackmannamässig renovering. Med andra ord behöver man följa den branschstandard som finns gällande både val av byggnadsprodukter och hur en badrumsrenovering ska utföras för att minimera risken för fuktskador. Skulle ett så kallat fuskbygge ske finns nämligen risken att försäkringsbolaget inte ger ersättning utifrån att branschreglerna inte följdes vilket i längden påverkade risken avsevärt för att skada skulle kunna uppstå.

Om du bor i bostadsrätt har du rätt att göra en badrumsrenovering och utforma badrummet i stort sett hur du vill. Men du bör vara medveten om var gränsen går mellan ditt ansvarsområde och vad som är föreningens ansvarsområde. Lite förenklat kan man säga att du är ansvarig för det som syns och föreningen tar över ansvaret när rören går in i väggen, vid avloppet osv. Generellt bör styrelsen i bostadsrättsföreningen kontaktas innan en badrumsrenovering genomförs. Detta för att tydliggöra vad man får och inte får göra. Dessutom kan föreningen i vissa fall stå för vissa ekonomiska delar.

Bor du i hyresrätt är det egentligen fastighetsägaren som är ansvarig för renoveringar. Du får däremot tapetsera, sätta upp lister och göra små förändringar. Men en badrumsrenovering är så pass stor att man alltid bör prata med hyresvärden för att gemensamt hitta en lösning. Ett exempel kan vara att de låta hantverkare genomföra jobbet varpå hyresvärden höjer hyran något för att kompensera för denna renovering. Samtidigt ska det alltid finnas en långsiktig planering hos fastighetsägarna kring när stora renoveringar, som badrumsrenovering, köksrenovering och totalrust ska genomföras. Mindre renoveringar kan man däremot göra själv. Det viktigaste är att man inte byter ut porslin eller bryter någon våtrumsspärr. Men oavsett idé så rekommenderas att hyresvärden kontaktas.